🍏 GRATIS verzending vanaf €25 (NL) 🍓 verzending binnen 3 werkdagen! 🍌

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Laatst geüpdatet: 4-2021

1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “AV”) worden gebruikt door Fruitfunk B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in 's-Hertogenbosch, Nederland, en gevestigd aan de (5222AV) Helftheuvelweg 11, ‘s-Hertogenbosch, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 61833177 (hierna: ”Fruitfunk”). Deze AV zijn alleen van toepassing voor consumenten en bevatten een bepaling over het op de met Fruitfunk gesloten overeenkomst toepasselijke recht en de rechter die bevoegd is om kennis te nemen van eventuele geschillen. 

1.2 Fruitfunk kan worden bereikt per e-mail en telefoon middels de volgende gegevens: 
E-mailadres: info@fruitfunk.com 
Telefoonnummer: 0135909907

1.3 Het BTW-nummer van Fruitfunk is NL854508119B01

1.4 De kopjes en hyperlinks die in deze AV worden gebruikt, zijn slechts opgenomen ter bevordering van het leesgemak. Het gebruik hiervan zal geenszins de werking van de AV beïnvloeden of wijzigen. 

2 Toepasselijkheid, wijzigingen en geldigheid
2.1 De AV, inclusief de voorwaarden en policies waarnaar wordt verwezen, zijn van toepassing op alle diensten van Fruitfunk voor u, zoals maar niet beperkt tot het bestellen en leveren van producten (hierna: “Producten”), zoals de tussendoortjes op basis van fruit, via de webwinkel (hierna: “Fruitfunk Webwinkel”) gelokaliseerd op https://www.fruitfunk.com (hierna: “Website”). 

2.2 De AV zijn te allen tijde in te zien, te downloaden en op te slaan voor latere kennisneming via de link “algemene voorwaarden” onder aan iedere pagina van het domein fruitfunk.com.

2.3 Wanneer u een Product heeft besteld via de Website bent u uitdrukkelijk akkoord gegaan met de inhoud en toepasselijkheid van deze AV. We verwachten dat u een kopie van alle relevante overeenkomsten, contracten en documenten opslaat, zoals deze AV en de Privacy Policy, en deze documenten uitprint wanneer u dit nodig acht. De AV en Privacy Policy zijn op ieder moment hier https://www.fruitfunk.com/algemene-voorwaarden/ in te zien. 

2.4 Fruitfunk behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment wijzigingen te maken in de Websites, Producten en de toepasselijke policies zoals onze Privacy Policy en deze AV op elk moment. De toepasselijkheid van deze wijzigingen gaat in op het moment dat deze worden gepubliceerd door Fruitfunk op de in deze AV vermelde plaatsen. 

2.5 Mocht een (gedeelte) van een artikel van deze AV nietig of ongeldig worden verklaard of anderszins haar toepasselijkheid verliezen of onthouden worden, dan blijven partijen gebonden aan het overige gedeelte. De ongeldige bepaling wordt alsdan vervangen door bepalingen die wel geldig en bindend zijn en zoveel als mogelijk dezelfde of vergelijkbare strekking hebben als de nietige, ongeldige of anderszins niet-toepasselijke bepalingen. 

3 Producten bestellen via de Websites
3.1 U kunt slechts Producten bestellen uit de Fruitfunk Webwinkels indien u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U bent ten minste 18 jaar oud; 
  • U bent een consument. 


3.2 U heeft een werkend e-mailadres nodig om een bestelling te plaatsen. Daarnaast is het mogelijk dat u uw cookie-instellingen moet aanpassen om het bestellen van Producten via de Website mogelijk te maken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat Producten niet in uw winkelmandje geplaatst blijven tijdens het bestelproces als u al uw cookies uitgeschakeld heeft. U kunt uw instellingen aanpassen via de opties die uw browser u biedt. 

3.3 Fruitfunk probeert een zo accuraat mogelijke beschrijving te geven van de producten in de Fruitfunk Webwinkel. Hier kunt u ook de prijzen, verzendmethoden en informatie over de levertermijnen vinden. Mochten er beperkingen van toepassing zijn op de verzending van Producten, dan informeert Fruitfunk u hier tijdig over. 

3.4 Om een bestelling te plaatsen bij Fruitfunk doorloopt u de volgende stappen 

  1. Selecteer het Product dat u wenst te bestellen door te klikken op ‘Toevoegen aan winkelwagen’; 
  2. Klik op ‘Naar de kassa’ om door te gaan met het bestelproces of winkel verder indien u nog niet heeft gevonden wat u zoekt; 
  3. Controleer de Producten en de aantallen die u wenst te bestellen en klik op ‘Volgende stap’;
  4. Maak eventueel gebruik van een kortingscode of vul uw wensen in bij opmerkingen.
  5. Vul uw gegevens in en geef het adres op waar Fruitfunk het Product of de Producten naartoe dient te zenden; 
  6. Selecteer de gewenste betaalmethode;
  7. Controleer vervolgens nog eenmaal de producten en de gekozen bestelmethode voordat u klikt op bestellen met betalingsverplichting. 
  8. Klik op ‘Betalen met betalingsverplichting’ 


3.5 Tijdens het bestelproces kunt u, totdat u heeft aangeklikt dat u uw bestelling plaatst met betaalverplichting, op ieder moment een stap teruggaan in het proces om uw bestelling en verdere informatie aan te passen. Dit doet u door gebruik te maken van de navigatie bovenaan uw scherm. Vlak voor u uw bestelling plaatst, zal u een samenvatting van uw bestelling te zien krijgen. Op deze wijze kunt u eventuele typefouten herstellen of bijvoorbeeld het aantal Producten dat u wenst te bestellen aanpassen voordat u de bestelling daadwerkelijk plaatst. 

3.6 Nadat u op de knop ‘Bestellen met betalingsverplichting’ heeft geklikt, bent u verplicht om aan de betalingsverplichtingen ten aanzien van uw bestelling te voldoen en is de overeenkomst voor uw bestelling van Producten gesloten doordat u het door Fruitfunk gedane aanbod heeft aanvaard. Wanneer we uw bestelling ontvangen, ziet u een bevestiging van uw bestelling in uw scherm. Fruitfunk stuurt u vervolgens nog een bevestiging van de overeenkomst en een afschrift hiervan per e-mail. In deze bevestiging vindt u ook de details van uw bestelling, de verzending hiervan en deze AV. 

3.7 Fruitfunk streeft er naar de kleuren en specificaties van de Producten zo accuraat mogelijk te laten zien op de Website. Fruitfunk garandeert echter niet dat de computer of het (mobiele) apparaat dat u gebruikt om de Website te bezoeken en de Producten te bekijken de kleuren en specificaties correct weergeeft. 

3.8 Fruitfunk behoudt zich het recht voor de overeenkomsten voor bestellingen die niet door een consument geplaatst zijn zonder verdere kennisgeving te ontbinden. Mocht u een zakelijke bestelling willen plaatsen bij Fruitfunk, dan kunt u contact opnemen met Fruitfunk via: webshop@fruitfunk.com.

3.9 Fruitfunk behoudt zich het recht voor derden te betrekken bij het uitvoeren van de overeenkomsten zoals met u gesloten, in het bijzonder voor het verzenden en leveren van Producten of het uitvoeren van de betalingen. Fruitfunk zal u indien redelijkerwijs mogelijk informeren over het inschakelen van deze derde partij, waarbij u er rekening mee dient te houden dat de voorwaarden van deze derden van toepassing zijn op de werkzaamheden die door deze derden worden uitgevoerd. 

3.10 De aflevering van Producten vindt gewoonlijk plaats op werkdagen. Fruitfunk levert geen Producten af op nationale feestdagen. De details omtrent de beschikbare verzendmogelijkheden op het moment van uw bestelling vindt u terug op de Website. Bestelt u meerdere Producten in één bestelling, dan streeft Fruitfunk ernaar de verzending van de verschillende onderdelen plaats te laten vinden met één aflevering, maar dit is mogelijkerwijs niet te allen tijde uitvoerbaar. Mocht er vertraging worden verwacht in de levering van uw bestelling, dan zal Fruitfunk u hierover informeren per e-mail of middels verdere gegevens die u aan Fruitfunk heeft verstrekt. 

4 Ontbindingsrecht 
4.1 Fruitfunk spant zich in voor uw tevredenheid. Dit betekent onder andere dat het aan u afgeleverde Product dient overeen te komen met de overeenkomst die u met Fruitfunk heeft gesloten. 

4.2 U heeft het recht om de koopovereenkomst ten aanzien van een Product, die u via de Website met Fruitfunk sloot, binnen 14 dagen na aflevering van uw volledige bestelling van Producten aan u of een door u aangewezen derde te ontbinden. Dit betekent dat u de Producten terugstuurt aan Fruitfunk en het door u betaalde bedrag, minus de kosten voor het terugzenden, retour ontvangt. 

4.3 Wenst u een overeenkomst met Fruitfunk te ontbinden, dan kunt u ons standaard ontbindingsformulier gebruiken, dat u hier kunt downloaden: https://www.fruitfunkwebshop.com/herroepingsvoorwaarden/
U kunt ook een ondubbelzinnige verklaring van uw wens om de overeenkomst te ontbinden verzenden aan de adresgegevens zoals vermeld in artikel 1. 

4.4 Indien u een koopovereenkomst voor Producten ontbindt, dan retourneert u de Producten waar het om gaat binnen 14 dagen na het ontbinden van de overeenkomst naar het volgende adres:
Helftheuvelweg 11, 5222AV, ‘s-Hertogenbosch, Nederland

4.5 Indien u in het kader van uw overeenkomst met Fruitfunk Producten heeft ontvangen, dan zal Fruitfunk het door u betaalde bedrag, inclusief de kosten voor de verzending aan u, vergoeden na ontbinding van de overeenkomst. Fruitfunk gebruikt hiervoor dezelfde betaalmethode als welke u heeft geselecteerd om het bedrag aan ons te voldoen. Fruitfunk behoudt zich het recht voor niet het volledige bedrag aan verzendkosten aan u te retourneren, indien u hebt gekozen voor een andere wijze van verzending dan de goedkoopste methode die Fruitfunk u heeft aangeboden. 

4.6 U draagt de kosten voor de terugzending van de Producten aan Fruitfunk indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht ten aanzien van uw aankoop van Producten. U dient de Producten aan Fruitfunk terug te zenden door middel van brief- of pakketpost van een gebruikelijke pakketdienst. Onze voorkeur heeft PostNL. De prijzen voor het verzenden van pakketten met PostNL, welke kosten een goede indicatie geven van de kosten voor terugzending van Producten die niet per gewone brievenpost kunnen worden geretourneerd, zijn hier te vinden: https://www.postnl.nl/tarieven/

4.7 Op het moment dat uw bestelling nog door Fruitfunk wordt behandeld, dan kunt u uw bestelling ten aanzien van de koop van Producten annuleren door contact op te nemen met Fruitfunk middels de gegevens zoals vermeld in artikel 1 in deze AV. Fruitfunk zal u dan een bevestiging van annulering sturen per e-mail. Wanneer uw bestelling al overgedragen is aan de vervoerder, dan kunt u uw ontbindingsrecht uitoefenen zoals hierboven beschreven na afleveren van het bestelde Product of de bestelde Producten. 

5 Prijzen en betalingen
5.1 De prijzen van de Producten staan duidelijk en ondubbelzinnig vermeld op de Website. BTW, belastingen en eventuele additionele (verzend-, leverings`) kosten staan, indien van toepassing, vermeld en opgenomen in de totale prijs. De valuta staat vermeld bij de prijzen. 

5.2 Fruitfunk biedt de volgende betalingsmogelijkheden aan:
• iDeal
• CreditCard
• Bancontact

5.3 Fruitfunk accepteert geen andere wijzen van betaling dan aangegeven door Fruitfunk. Gebruikt u toch een niet door Fruitfunk aangegeven betaalmiddel, dan is Fruitfunk niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze keuze. 

5.4 De mogelijke wijzen van levering en de leveringstermijnen staan vermeld op de Website 

5.5 Fruitfunk behoudt zich het recht voor de prijzen van de Producten te wijzigen of niet langer aan te bieden. Deze gewijzigde prijzen zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op de Website zijn gepubliceerd. De prijs zoals weergegeven in de bevestiging van uw bestelling is van toepassing. Fruitfunk is in geen geval verantwoordelijk voor de gevolgen van een doorgevoerde prijswijziging of het niet of beperkt aanbieden van een Product. 

5.6 Ten behoeve van het verrichten van een betaling aan Fruitfunk, gaat u er hierbij mee akkoord dat Fruitfunk de details van deze transactie(s) ontvangt en deelt met derde partijen die deze betaling uitvoeren of andere derden die anderszins noodzakelijk zijn om een betalingstransactie mogelijk te maken. 

5.7 Kortingscodes zijn niet geldig in combinatie met andere kortingsacties, kortingscodes, kortingpakketten of seizoensproducten. Kortingen en kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor geld. Kortingscodes en kortingen kunnen niet worden gebruikt met terugwerkende kracht op geplaatste bestellingen. Per bestelling kan maximaal één kortingscode worden gebruikt. 

6 Gebruik van de Website en de Fruitfunk Webwinkel
6.1 U bent slechts gerechtigd de Website te gebruiken voor rechtmatige doeleinden, waaronder wordt verstaan het vergaren van informatie over Fruitfunk en de Producten en deze als consument te bestellen. 

6.2 In het geval u ervoor kiest de Website te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden of deze AV op welke wijze dan ook te schenden, dan behoudt Fruitfunk zich het recht voor om iedere overeenkomst met u te ontbinden of te weigeren Producten aan u te verkopen en leveren. 

6.3 Fruitfunk kan ervoor kiezen het gebruik van de Websites te monitoren. Daarnaast kan Fruitfunk ervoor kiezen om statistische gegevens of elektronische communicatie van welke aard dan ook te delen i) om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving of verzoeken van bevoegde overheden of bestuursorganen, ii) om het gebruik van de Websites en het bestellen van Producten mogelijk te maken en te houden, en / of iii) om de rechten en / of eigendommen van Fruitfunk of de rechten van onze klanten veilig te stellen. 

6.4 Fruitfunk is, zonder voorafgaande berichtgeving hiertoe, gerechtigd uw toegang tot de Website te blokkeren, beperken of op te schorten, onder andere omwille van gedrag dat volgens Fruitfunk in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, deze AV of om andere wijze schadelijk is voor de belangen van bezoekers, een derde partij of Fruitfunk dan wel aan haar gelieerde partijen. 

7 Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Fruitfunk dan wel de licentiegever van Fruitfunk behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en Producten voor, inclusief maar niet beperkt tot portret- en auteursrechten, merkrechten, handelsnamen, databankrechten en knowhow. Fruitfunk behoudt zich het recht voor om de Website en haar Producten verder te exploiteren, verbeteren, testen, deleten en wijzigen. 

7.2 Fruitfunk is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die (de producenten van) de Producten of de (inhoud van de) Website mochten maken of veroorzaken. 

7.3 U bent niet gerechtigd om enig kenmerk of teken van intellectuele eigendom te verwijderen van de Website of de Producten of om (gedeelten van) de Website te reproduceren, dupliceren of kopiëren. 

8 Privacy
8.1 Fruitfunk respecteert de privacy van de bezoekers van haar Website en zal te allen tijde streven de Wet bescherming persoonsgegevens en verdere of vervangende toepasselijke privacy wet- en regelgeving na te leven. De persoonsgegevens die we verzamelen via de Websites zullen zorgvuldig en adequaat worden verwerkt zoals beschreven in de Privacy Policy en ons Cookie Statement. 

9 Aansprakelijkheid
9.1 De Website en de Fruitfunk Webshop worden "as is" aangeboden. Fruitfunk garandeert onder geen enkele omstandigheid de juistheid en volledigheid van de Website of de Fruitfunk Webshop, de informatie zoals hierop vermeld of dat deze vrij van virussen of defecten zijn. 

9.2 Iedere aansprakelijkheid voor schade, waaronder indirecte, directe, immateriële en gevolgschade, als gevolg van het gebruik van de Website of de Fruitfunk Webshop, het bestellen van en gebruiken Producten of op welke andere manier dan ook ontstaan, is uitgesloten tot het wettelijk maximum, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fruitfunk. De totale aansprakelijkheid van Fruitfunk wordt onder alle omstandigheden en voor zover de wet dit toelaat beperkt tot de vergoeding van directe schade en tot het bedrag van de factuurwaarde van de daadwerkelijk aan u geleverde Producten. 

9.3 Fruitfunk is onder geen enkele omstandigheid en voor zover de wet dit toelaat aansprakelijk jegens u of enig andere persoon voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit ongeautoriseerd gebruik van de Website of de Fruitfunk Webshop of het ongeautoriseerd gebruik van enige informatie hierop. 

9.4 Fruitfunk spant zich in voor een volledig werkende Website en Fruitfunk Webshop. Fruitfunk kan echter niet garanderen dat de Website en de Fruitfunk Webshop vrij zullen blijven van vertragingen, verstoringen of fouten. Fruitfunk spant zich redelijkerwijs in voor de correctheid van de informatie op de Website en de Fruitfunk Webshop, maar kan geen garanties geven omtrent de volledigheid en juistheid van deze informatie. Fruitfunk neemt maatregelen om de persoonsgegevens die middels de Website en de Fruitfunk Webshop worden verwerkt te beschermen, maar in het geval dat ongeautoriseerde derden op de systemen van Fruitfunk inbreken accepteert Fruitfunk geen enkele aansprakelijkheid bovenop de wettelijke aansprakelijkheid voor het gebruik van deze persoonsgegevens. 

9.5 De Website en de Fruitfunk Webshop bevatten (hyper)links en referenties naar bestanden, websites en locaties van derde partijen. Fruitfunk heeft de inhoud van deze bestanden, websites en locaties niet gecontroleerd en kan geen garanties geven omtrent de betrouwbaarheid. Een referentie naar een derde partij kan niet worden geïnterpreteerd als een, al dan niet expliciete of impliciete, aanbeveling voor deze derde partij of de benoemde informatie of producten. Fruitfunk garandeert onder geen enkele omstandigheid de toegang tot bestanden, websites en locaties van derde partijen en accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik deze bestanden, websites en locaties. Het enkele feit dat een (hyper)link of referentie naar een derde partij is opgenomen betekent niet dat deze partij door Fruitfunk wordt ondersteund. 

10 Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Deze AV, alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen u en Fruitfunk, zoals maar niet beperkt tot de overeenkomst ten aanzien van door u bestelde Producten, worden exclusief beheerst door Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

10.2 De Nederlandse rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van (de toepasselijkheid van) deze AV, de (ver)koop van Producten, het gebruik van de Websites en ieder ander geschil dat tussen u en Fruitfunk mocht rijzen, onverminderd uw recht om binnen een maand nadat Fruitfunk zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechtbank. 

11 Overig
11.1 Mocht u vragen hebben, meer informatie wensen of een klacht wensen in te dienen, neem dan contact op met Fruitfunk middels de in artikel 1 aangegeven informatie. 

11.2 Mocht u gebruik wensen te maken van alternatieve geschillenbeslechting voor het oplossen van een (mogelijk) geschil met Fruitfunk, dan kunt u contact opnemen met Fruitfunk. Voor meer informatie over online geschillenbeslechting kunt u doorklikken naar het ODR-platform van de Europese Commissie https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL.